bosnia austria usa

logo

Ponuda

Projekat: Otkrij bosanski

U sklopu projekta će biti izdati udžbenici za bosanski kao drugi / strani jezik (A1-C1), udžbenik za poslovni bosanski jezik, dva gramatička priručnika te i udžbenici za djecu. Svi udžbenici biće višejezični (bosanski / njemački / engleski) i postoji incijativa da se prevedu na što veći broj drugih stranih jezika. U toku je proces prevođenja udžbenika na druge strane jezike. Pratite nas i saznajte koji će sljedeći udžbenik ugledati svjetlo dana.

Seminari za nastavnike bosanskog kao maternjeg jezika u dijaspori

U međuvremenu, mnogi ljudi sa bosanskim korijenima žive izvan naše stare domovine. Pronašli su novu domovinu negdje drugo u svijetu, vrlo dobro su se integrirali u nju i postali vrijedni građani ovog novog društva. Samim tim javila se i potreba za očuvanjem identiteta, kulture, tradicije i ponajviše jezika, jer je on spona svega već pomenutog. Da bi se jezik što bolje sačuvao, mora se podučavati. Vrlo je pohvalno što su mnoge škole za bosanski jezik osnovane na inicijativu ovih ljudi. Međutim, podučavanje u višejezičnom društvu je sve, samo ne lahko. Nažalost, često su ovi nastavnici prepušteni sami sebi i nemaju mnogo prilika da razgovaraju o problematici nastave i predavanju u višejezičnom društvu ili za razmjenu iskustava s nastavnicima iz drugih zemalja. Predavati maternji jezik u inozemstvu i u Bosni i Hercegovini ne može se uporediti i definitivno nije isto! Nastavnici u dijaspori se ne suočavaju sa istim izazovima. Njihove probleme možemo jako dobro razumjeti jer smo se i mi suočavali s tim problemima. Zato našim seminarima želimo potaknuti ljude i ponuditi rješenja za probleme. Naši predavači su profesori koji su se intenzivno bavili bosanskim jezikom u inozemstvu i olakšat će nastavni proces u vašem višejezičnom društvu kroz naše posebno razvijene seminare. Kroz naše seminare nudimo vam pristup najnovijim metodama iz glododidaktike. Pored toga, nastavnici imaju priliku da osvježe svoje znanje iz oblasti bosnistike te da nauče nove stvari od poznatih univerzitetskih profesora koji dolaze iz naše matice Bosne i Hercegovine.

Seminari za nastavnike bosanskog kao stranog jezika

Iako je bosanski jezik u ponudi da se uči kao strani jezik, veoma malo je mogućnosti da se kadar koji ga predaje na različitim fakultetima, visokoškolskim ustanovama i općenito u nastavi doškolovava i nadograđuje te svoju predavačku vještinu osviježi novitetima u nastavi stranog jezika. Zato mi nudimo posebno koncipirane seminare za nastavnike / lektore koji se bave u svijetu predavanjem bosanskog kao stranog jezika. Seminar će biti organizovan i ponuđen svima onima koji podučavaju bosanski kao strani jezik uz vrsne unverzitetske profesore koji se bave višejezičnošću i metodikom stranih jezika. Seminari mogu biti održavani i on-line. Za više informacija pošaljite nam upit.

Ljetna škola „Bosniacum“ za velike i male u Austriji

Ovu smo ponudu razvili posebno za djecu i omladinu.

U saradnji sa drugim udruženjima iz Beča, nudimo tokom ljeta dvije sedmice izuzetno zanimljiv i interaktivan kurs bosanskog jezika u Beču.

Pored bosanskog jezika, približavaju se i starosnoj dobi odgovarajući sadržaji iz historije, kulture i tradicije Bosne i Hercegovine. Djeca i omladina će kroz igru naučiti puno stvari koje će im značajno osvježiti i poboljšati jezičke vještine tako da ne bude više prepreka u razgovoru sa rodbinom i prijateljima prilikom posjete staroj domovini 😊. Pored toga, djeca će moći steći nova prijateljstva sa vršnjacima ovdje u Beču. Ljetnom školom pokušavamo pozitivno doprinijeti formiranju identiteta kako bi bosanski jezik, kultura i tradicija Bosne i Hercegovine postali važni djeci i mladima - kako bi mogli biti ponosni na ovaj dio svog identiteta i sačuvati ga.

On- line rječnik bosanskog jezika

Bosanski jezik vidimo i kao moderni jezik i potražnja za učenjem bosanskog jezika je sve veća, a digitalizacija pristupačnija. On-line rječnik bosanskog jezika je prvenstveno potreba, a zatim olakšica. Stoga je jedan od naših dugoročnih ciljeva stvaranje dobrog i u upotrebi lahkog i online rječnika za bosanski jezik, koji želimo učiniti dostupnim svima.